...

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі — «Політика») визначає порядок збору, зберігання та використання інформації та персональних даних користувачів веб-сайту (в т.ч. його складових частин – веб-сторінок) за адресою: https://filmschool.com.ua/ (далі – «Сайт»).

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська кіношкола» (ЄДРПОУ: 34343702; адреса місцезнаходження: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22) (далі – «Компанія»).

Користування Сайтом (перегляд веб-сторінок, посилань, заповнення реєстраційних форм, заявок тощо) означає надання згоди користувача на збір, зберігання та використання інформації та персональних даних Компанією на умовах цієї Політики (прийняття умов Політики). Користувач підтверджує, що він є повідомленим про порядок та мету а також інші умови використання персональних даних відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних». У разі незгоди з умовами Політики користувач зобов’язується негайно залишити Сайт.

Користувач підтверджує, що має достатню правоздатність та дієздатність за законами країни, резидентом якої він є, для надання згоди на обробку персональних даних на умовах, що викладені у Політиці. У випадку, якщо користувач не має достатнього обсягу дієздатності, цим користувач підтверджує, що згода з умовами Політики надана батьками, опікунами або піклувальниками, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені давати таку згоду.

На умовах цієї Політики користувач також надає згоду на обробку резюме, мотиваційного листа, тестового завдання тощо, що надсилаються Компанії з метою визначення можливості участі користувача у навчальній програмі (курсі), інформацію про яку розміщено на Сайті.

Ця Політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на Сайті. Компанія не несе відповідальності за збір та використання персональних даних користувачів Сайту на веб-сайтах третіх осіб.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Використання персональних даних – будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа (користувач Сайту), стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

2. ЗБІР ІНФОРАМЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. При користуванні Сайтом Компанія збирає і здійснює обробку інформації, що збирається автоматично через Сайт, та персональних даних.
2.2. Інформація, що збирається автоматично через Сайт:

 1. IP-адреса;
 2. інформація про пристрій, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби і т.д. з якого здійснюється вхід на Сайт;
 3. час доступу;
 4. параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent);
 5. інформація про інтереси користувача згідно матеріалів на Сайті, якими цікавився користувач;
 6. відомості про геолокацію;
 7. файли cookie. Cookie — це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером. В подальшому, ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер запитує веб-сторінку з серверу. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансові»: постійні будуть зберігатися браузером та будуть придатними до завершення терміну дії, якщо тільки не будуть видалені користувачем завчасно; «сеансові» навпаки – будуть видалятися після завершення сеансу роботи з сайтом або після закриття браузеру. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу користувача. Проте, персональна інформація користувача може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookie

2.3. Персональні дані. Компанія збирає тільки ті персональні дані (ім’я і прізвище, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать тощо), які свідомо і добровільно надані суб’єктом персональних даних в цілях використання Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх використання. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

3. МЕТА ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Інформація та персональні дані збираються, зберігаються та використовуються з наступною метою:

 1. забезпечувати, підтримувати і покращувати Сайт;
 2. надання інформації користувачу на запит;
 3. укладення договорів;
 4. надсилати користувачу цільовий, в тому числі рекламний, контент (матеріал) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються Компанією або третіми особами. При цьому, Компанія не несе жодної відповідальності за зміст матеріалів, наданих третіми особами;
 5. надавати новини та інформацію про Сайт та роботу Компанії, що буде представляти інтерес для користувача;
 6. персоналізувати і поліпшувати надання послуг і забезпечити індивідуальний підхід;
 7. реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Компанія має право дозволити третім особам надавати контекстні та інші рекламні оголошення і надавати аналітичні послуги пов’язані з роботою Сайту. Ці особи можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації про використання програми, в тому числі IP-адресу, MAC-адресу, ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення та інформацію про обладнання, часовий пояс і інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пункті 2.2 цієї Політики. Ця інформація може бути використана Компанією та іншими особами, крім усього іншого, для визначення популярності певного контенту, для забезпечення контекстної та іншої реклами, і краще зрозуміти діяльність користувача на Сайті.

4.2. Push-повідомлення. Компанія може надсилати користувачу Push-повідомлення або попередження, коли користувач знаходиться на Сайті або на електронну пошту чи мобільний номер, що були вказані користувачем при заповненні реєстраційної форми на Сайті, щоб забезпечити інформацію, що відноситься до Сайту, оновлення послуг, рекламні повідомлення та інші відповідні повідомлення.

4.3. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на запит або з дозволу користувача. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту інформації та персональних даних користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

4.4. Погоджуючись з умовою цієї Політики користувач надає згоду Компанії на передачу відомостей про нього працівникам, постачальникам послуг (робіт), консультантам та іншими особам, яким необхідний доступ до такої інформації, для виконання робіт від імені або на замовлення Компанії в обсязі, виправданому характером таких послуг (робіт).
4.5. Компанія зберігає і використовує інформацією та персональні дані протягом строку, необхідного для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Компанією доцільним.
4.6. Компанія приймає розумні заходи для захисту інформації та персональних даних від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

5. ПРАВА СУБʼЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. ЧИННІСТЬ ПОЛІТИКИ

6.1. Політика у редакції від 03 червня 2022 року.
6.2. Компанія може змінювати або оновлювати частини цієї Політики в будь-який час. Усі зміни до цієї Політики набувають чинності з моменту їх публікації. Публікація Політики у новій редакції означає належне повідомлення про зміни у Політиці.
6.3. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної Політики, інші її частини будуть залишатися чинними.

7. ЗВОРОТНИЙ ЗВʼЯЗОК

7.1. У випадку виникнення питань щодо змісту Політики та порядку її застосування користувач можете відправити відповідний запит за адресою електронної пошти: info@filmschool.com.ua.